Handtekening onder toekomstplan flats Nijpelsplantsoen

16-02-2023
260 keer bekeken

Woningbouwcorporatie Woonin (voorheen Mitros) en de gemeente Nieuwegein hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor het Nijpelsplantsoen. Hiermee spreken beide organisaties uit samen te willen werken om het voorgestelde toekomstplan van het Nijpelsplantsoen verder uit te werken.

In dit plan wordt één flat gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. De drie andere flats worden behouden, krijgen groot onderhoud en worden verduurzaamd. Ook komt er nieuwbouw op een kavel naast de flats. Er komen daarmee in totaal 110 extra woningen op het Nijpelsplantsoen. Tot slot wordt de kwaliteit van het openbaar gebied verbeterd.
 
Woonin en de gemeente zijn in oktober op twee avonden met bewoners in gesprek gegaan over het toekomstplan van het Nijpelsplantsoen. Het heeft veel impact op hen. Met alle vragen en zorgen zijn Woonin en de gemeente aan de slag gegaan. In december en januari is de gemeenteraad geïnformeerd en hebben de raadsleden gesproken over de ontwikkelingen.
 
Uitwerking sociaal plan
Vanuit de raad was er specifieke aandacht voor de uitwerking van het sociaal plan. Woonin stelt samen met bewoners het sociaal plan op voor het groot onderhoud en de te slopen flat. Belangrijk aandachtspunt voor de raad hierbij is dat bewoners van flat 1 kunnen doorstromen naar de andere flats zonder huurverhoging.
 
Perspectief voor bewoners én woningzoekenden
Henk Peter Kip, directievoorzitter van Woonin, en wethouder Marieke Schouten tekenden de intentieovereenkomst Nijpelsplantsoen in bijzijn van de bewonerscommissie en de Woonbond. Nu de handtekeningen zijn gezet kan het toekomstplan verder worden uitgewerkt en is een belangrijke stap gezet in perspectief voor bewoners én woningzoekenden. In september zal een uitgewerkt plan met een samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
 
Structurele oplossing
In september 2022 maakten Woonin en de gemeente bekend dat er overeenstemming was over een oplossingsrichting voor het Nijpelsplantsoen. Dit was nodig omdat ruim 2 jaar geleden in de consoles van de galerijen constructieproblemen werden geconstateerd, waarop verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Er zijn daarna stempels (steunpilaren van hout en staal) geplaatst onder en op de galerijen, om de veiligheid te borgen. De stempels zijn altijd als tijdelijke oplossing bedoeld. Een structurele oplossing maakt nu onderdeel uit van het groot onderhoud.
 
Een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen
Woonin en de gemeente hebben gezocht naar een manier waarop zoveel mogelijk wensen en kansen gecombineerd kunnen worden. Drie flats kunnen behouden blijven. Het groot onderhoud aan deze flats houdt globaal in dat de flats een nieuwe galerij krijgen, die tegelijkertijd de constructieve problemen oplost en de flats een nieuw aanzicht geeft. Ook worden deze 270 woningen verduurzaamd. De sloop en nieuwbouw van de eerste flat (vanaf het centrum gezien) betekent dat de 90 huidige woningen verdwijnen en er ongeveer 160 nieuwe woningen voor in de plaats komen. Vlakbij deze flat komen nog eens 40 appartementen. De gemeente gaat aan de slag met het openbaar gebied. Dit totale plan zorgt voor een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen voor huidige en toekomstige bewoners.
 
Betrekken bewoners en omwonenden
Na de zomer willen Woonin en de gemeente de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Tot die tijd worden bewoners én omwonenden betrokken om de plannen voor de nieuwbouw verder uit te werken. De betrokkenheid van de omgeving is daarbij een belangrijk speerpunt. Met de bewoners van flat 1 worden persoonlijke gesprekken gevoerd, de impact van de plannen is groot voor hen. Er is een voorbehoud van instemming op de samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad en de directie van Woonin.

Afbeeldingen

Contact

Heeft u vragen over het project Nijpelsplantsoen?

Neem contact op

 

Heeft u vragen over het project Romeinenbaanflats?

Neem contact op

 

Heeft u vragen over het project Zwanenvechtlaan?

Neem contact op

 

 

Cookie-instellingen